• Wed 07/12/2016 -
  • Sun 18/12/2016

Research Tour

Research Trip by Jochen Becker

7.-9.12. Beijing

10.12. Shanghai

11.-13.12. Guangzhou

14.12. Shenzhen / Hong Kong

15.-18.12. Guangzhou